Get Adobe Flash player

Działalność Gospodarcza

POMOŻEMY W ROZPOCZĘCIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Lubelska 2e, 24-100 Puławy, tel: 81) 887 99 69, 470 09 02, 470 09 36, www.fpcp.org.pl

Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe to kolejna forma kształcenia prowadzona w Puławskiej Szkole Wyższej.

 
Oto kierunki ,które można wybrać:

- ADMINISTRACJA PUBLICZNA2 semestralne 
- EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
- Metody i Techniki Kształcenia na odległość w Edukacji -3- semestralne
- ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - 2-semestralne

KANDYDACI:

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH:
(licencjat  , magister , inżynier...)

Dodatkowe informacje dotyczące nowych kierunków , programów, wiedzy i umiejętności nabytych po zakończeniu studiów oraz możliwości ewentualnego zatrudnienia można uzyskać z informatorów rozprowadzanych przez punkty rekrutacyjne oraz w dziale toku studiów Puławskiej Szkoły Wyższej ul. 4-go Pułku Piechoty WP. 18  24-100 Puławy tel. 81 887-42-80 w. 121; 81 887-49-49.

Pobierz kwestionariusz (dokument w formacie programu Word)

Dokumenty wymagane do przyjęcia na studia:
1) Kwestionariusz
2) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3) 2 zdjęcia
4) Poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości -75 zł 
5) Kserokopia dowodu osobistego

 Absolwent, po zakończeniu całego cyklu zajęć dydaktycznych, otrzymuje  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na druku MENiS, z wybranego zakresu.

 

Charakterystyka specjalności:

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 semestralne

 
 ADRESACI: Osoby posiadające wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Adresowane są przede wszystkim do osób już zatrudnionych lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.

CEL: Przekazanie pogłębionej, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej wynikających z członkowstwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ADRESACI: studia podyplomowe prowadzone w dwóch formach:
- dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
-dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych
W każdej z tych form możliwe jest przeprowadzenie zajęć jako:
STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE(2 semestry)
STUDIA DAJĄCE KWALIFIKACJE(3 semestry)

 

METODY i TECHNIKI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W EDUKACJI  -3- semestralne

  ADRESACI: Studia podyplomowe Metody i Techniki Nauczania na Odległość w Edukacji to forma kształcenia przeznaczona dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz z podstawową umiejętnością pracy przy komputerze.

 Cel: Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia, nadzorowania i ewaluacji kursów w formie kształcenia na odległość (e-learning). Studia podyplomowe skierowane są do osób, które zamierzają poszerzyć swoje umiejętności z zakresu nauczania zdalnego, zarządzania platformą e-learningową oraz chcących podbudować swoje doświadczenie zawodowe dodatkową wiedzą naukową z zakresu nowoczesnych metod kształcenia.

 

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - 2-semestralne

 ADRESACI: osoby zajmujące stanowiska kierownicze, pracownicy służb personalnych oraz osoby, które w przyszłości chciałyby wykonywać zawód menedżera personalnego, absolwenci wyższych uczelni zainteresowani problematyką zarządzania zasobami ludzkimi
CEL: Przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi. Przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykształcenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów szkół wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów.

Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy przeciętnie 1 raz w miesiącu (sobota, niedziela). Istnieje możliwość innej formy organizacji zjazdów (np. 4-7 dni w miesiącu) w porozumieniu ze słuchaczami i prowadzącymi zajęcia.

 

 

 

 

Aktualnie On-line

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
176745